Tiêu đề
:
SANG NHÀ THUOC 
Ngày đăng
:
11/09/2012
Đăng bởi
:
Lam Diem Phuong
Điện thoại
:
0908228889
Khu vực
:
Hồ Chí Minh
Lượt xem
:
1439
Do ban viec ko co nguoi quan li Nhà thuoc,toi can sang nhuong lai Nhà thuoc Hoang Chau dia chi 46 Duong so 2 cx Binh Thoi sau cho Lanh Bình Thang q11
Nha thuoc co lương khach quen on dinh,ban le va ban toa.Vi tri dep, 2 mat tien ngay chợ thuan loi mua ban. Nha thuoc GPP ,hợp dong voi DS lau dai 5 trieu/thang.Tien thuê mat bang 4.5tr/thang
Tien sang nhuong.:240 trieu.
Dt lien lac:0908228889 gap Phuong
CÁC TIN KHÁC